Mongolian

Хаанчлалын эрин үед Бурханы сонгосон хүмүүсийндуулгавартай дагах ёстой арван захиргааны зарлиг

1. Хүн өөрийгөө дөвийлгөж, өргөмжлөх ёсгүй. Тэр Бурханыг шүтэн мөргөж, өргөмжлөх ёстой. 2. Чи Бурханы ажилд ашигтай бүхнийг хийх ёстой бөгөөд Бурханы ажлын ашиг сонирхолд хор хүргэх юуг ч хийж болохгүй. Чи Бурханы нэр, Бурханы гэрчлэл, Бурханы ажлыг хамгаалах ёстой. 3. Бурханы гэрт байх мөнгө, материаллаг эд зүйл, болон бүхий л эд хөрөнгө нь хүмүүсийн […]

Mongolian

Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III Хоёрдугаар хэсэг

Бид Бурханы гүйцэтгэсэн бүх ажил болон Түүний анх удаа хийсэн цуврал зүйлсийн талаар дөнгөж сая ярилаа. Эдгээр зүйл нэг бүр нь Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө болон Бурханы хүсэлтэй холбоотой юм. Тэдгээр нь мөн Бурханы зан чанар болон Түүний мөн чанартай холбоотой. Хэрэв бид Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг илүү сайн ойлгохыг хүсэж байгаа бол […]